ASAMBLEA ORDINARIA

ASAMBLEA ORDINARIA

Ene 29, 2016

ASAMBLEA ORDINARIA
14 de Febrero de 2016, 16:00h.
Orden del día:
1º.     Presentación Cuentas 2015
2º.     Cuota anuales
3º.     Captación de soci@s
4º.     Marchas sociales (Reglamento)
5º.     Reserva Local (Máx. personas aforo)
6º.     Ruegos y preguntas

BATZAR OROKORRA
Otsailaren 14an, 16:00 orduetan
Gai-zerrenda:
1º.     2015. Kontuen  aurkezpena
2º.     Urteroko Kuotak
3º.     Bazkide berriak
4º.     Martxa sozialak (Araudia)
5º.     Lokalaren Erreserba (Pertsonen kopurua)
6º.     Eskariak eta galderak

Responder